• Oves_1 Slika 1: Oves. Risba: Urša Kogelnik.
  • Oves_3 (Klemen) Slika 2: Sončnica na sredi ovsa. Foto: Klemen Pisar.
  • Oves_4 Slika 3: Oves. Foto: Urša Kogelnik.
oves
[ˈọːwəs] -wsa m (Ⓣ B, BP, L, S) oves |kulturna rastlina, katere lat je sestavljen iz večcvetnih klaskov, ali njeno seme|
Ⓣ B[ˈỌːwəs. ˈỌːwəs ˈmaː pa ˈtọt ˈtaːke ˈlaːti. ˈNọ, ˈčaːsix smo ˈpač ˈmẹːli za sˈwiːje pa za ˈkọːje, ˈkiːri ˈmaːjo ˈkoːje. Pa, ˈaː ˈwiːəte,  ˈtəstix ˈtərdix ˈliːətix so ˈoːče zamˈlẹːli ˈọːwəs pa so kˈruːx sˈpəkli. ˈƏrži ni bˈwọ. Saj je pa ˈdọːbər kˈruːx, fˈriːšən ˈpeːčen, ˈsaːmo ˈkər ˈxiːtro je ˈtək ˈsuːx. Pa ječˈmẹːnoga smo že ˈtọdi ˈjẹːdli. Ta ˈbọːlši je ˈkọj ərˈžiːən, če je ˈkọj ˈfaːjn ˈərž zamˈliːəta. ˈƏrž ˈmaː sˈwọj poˈsiːəbən ˈduːx, ˈjeːčmen pa ˈtọt.]
Ⓣ BP[ˈỌːwəs. ˈỌːwəs se je gˈliːx ˈtək sˈjaː ˈwiːgret ko pa ˈjaːčmen pa pšeˈniːca. Je ˈbi ˈmaːwo ˈmẹːjn zaxˈtẹːwən, da ni bˈwọ tˈriːəbi ˈtək, kˈjẹːr je ˈbọːwa že ˈtək ˈbọl isˈčərpana gˈniːwa, ˈtaːm so ˈpoːle še pa ˈọːwəs sˈjaːli. ˈỌːwəs je ˈbi ˈkọj za ˈkoaːje. Pa ˈtuj za oˈniːəx, če si kˈjẹː ˈkoːke boleˈčiːne kˈjẹː ˈmẹ, da si ˈọːwəs zagˈreː. ˈỌːwəs je ˈbi ˈkọj za ˈkoaːje, da so ˈkoaːjem ga ˈfuːətrali. ˈỌːwəs je ˈtuj ˈčiːst ˈwoːxək.] ◾ [ˈPaːri ta sˈtoːri so weˈdẹːli, ˈkək razˈlọːžət si, ampak weˈdẹːli so, da ne ˈbọːjo sˈjaːli ˈọːwəs ˈnətər  ˈdaːtno, ker je ˈkaj dˈruːjga ˈtuj zˈraːstwo. ˈTaːm so sˈjaːli naˈwoːdno pšeˈniːco. In  koˈruːzo, ˈnətər w ərˈpiːco, ko je ˈwẹːjko je ˈbọːwo pərˈnas,  ərˈpiːci je ˈtuj ˈsẹ gˈroːtawo. In ˈpoːle, ˈzaj pa ˈniːsi ˈmọːgo poˈsọːde ərˈpiːco sˈjaːt, si ˈməro, ˈtəste ˈlẹːto, še pˈrẹj, da je ərˈpiːca pˈrəšwa, si ˈməro pa ˈdaːtno al pa kaj ˈtoːkiga, je še pa ˈọːwəs ˈbi. Je še ˈtuj gˈroːta.]
Ⓣ L[ˈỌːwəs. ˈỌːwəs se najˈbọl upoˈraːbla za ˈkoːje.]
Ⓣ S[ˈỌːwəs. ˈỌːwəs je za ˈmaːt, za ˈkərmo za sˈwəne pa za žˈwiːno ˈtuj se posuˈšiː pa zaˈmẹːle, ˈpọl se pa ˈdaːja ˈtəsto žˈwaːdi, sˈwənam.]
~ Ⓘ »Indoevropsko *aig’- ‘oves’.« (SNOJ 1997: 417).
~ Ⓡ »Avena. Rod trav z več kot 30 vrstami, razširjenimi od Sredozemlja do osrednje Azije in severne Afrike; enoletne rastline z dvo- ali večcvetnimi klaski v latih; krovne pleve so koničaste, z resami, pri kulturnih oblikah lahko tudi manjkajo.« (DUDEN 2002: 224) ◾ »Družina: trave (Poaceae). Vrsta: oves (Avena sativa L.); jari. Domača imena: oves, ovs, avs. Tuja imena: oat (angl.), avoine (fr.), zob, ovas, oves, pir (hrv.), avena (it.), zab (madž.), Hafer (nem.). Sorte (Sortna lista poljščin, vrtnin in sadnih rastlin za leto 1999): Alf, Euro, Expander, Flämingsnova, Leanda, Lord, Lorenz, Pram, Rajac, Slavuj, Valiant. Kolobar: 1. leto koruza, 2. ali 3. leto ozimna pšenica + strniščni dosevek ali krompir, 3. ali 4. leto oves. Setev: od 5. do 15. maja, v globino od 3 do 6 cm. Spravilo: do 10. avgusta, na više leželih območjih do konca avgusta; žitni kombajn.« (KOCJAN AČKO 1999: 51)
Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam