• Podajalnik Slika 1: Podajalnik za snope. Foto: Anja Benko.
podajalnik
[podaˈjaːnik] -a m (Ⓣ B, BP, L, S) podajalnik |orodje z dvema rogljema za podajanje snopov|
Ⓣ B[Ko ˈkoːpe zˈwaːgajo, da ˈeːdən pa ˈgərta ˈdaːja sˈnoːpe z nˈjim. ˈTuːə je ˈbi podaˈjaːnik. ˈTuːə je ˈbi ˈtaːk leˈsiːən, ˈdọːx šˈtil, zˈgoːra je pa ˈmẹ dˈjaːna dˈwaː žeˈlẹːzna ˈrọːgla. ˈTəste smo pa za sˈnoːpe poˈdaːjat ˈmẹːli.]
Ⓣ BP[ˈTəste so bˈli podaˈjaːniki že, da so ˈbọl ˈdọːgi oˈniːəx bˈlə, šˈtil, in ˈtəsti podaˈjaːnik je dˈwaː al pa tˈriː šˈpiːce ˈmẹ. Se je ˈtuj ˈnuːcawo … Ko ˈmiː ˈmaːmo ˈtaːk sˈtọx, pˈraːmo ˈtaːm ˈzaːdi, koˈzọːc ˈali. Ne ˈtəsti koˈzọːc, ko je ˈtək posˈtaːlen, amˈpaːk ˈtək, ˈkəkər je šˈtuːə na Puˈloːni je ˈtuj. In ˈtaːm si ˈtuj ˈnuːca za ˈgər, wiˈsọːko, ˈbọl ˈdọːx podaˈjaːnik.]
Ⓣ L[Podaˈjaːnik, ˈjaː, za sˈnoːpe poˈdoːjat ˈgər. Ko so se sˈnoːpi na ˈwuːəs ˈboːsali. ˈSaːmo da ˈjəs ˈniːs ˈtẹːjk pozˈnoːwa. ˈWiːəm, da je ˈeːn ˈtaːk šˈpiːc ˈbi, ˈeːna ˈroːnta pa šˈpiːc ˈgər. Da si ˈtək ˈpọl ˈnətər za ˈpoːs zaˈxaːklo. A ˈwiːəš, ko je sˈnoːp, ˈtuːə je ˈeːn ˈtaːk oˈtẹːp sˈwoːme, ˈpọl je pa ˈpoːs ˈbi čˈriːəs, ko je zaˈwẹːzano bˈwọ. ˈPọl so pa ˈnətər za ˈpoːs zaˈxoːklali. ˈTəsti šˈpic, ko je ˈbi podaˈjaːlnik, so ˈnətər za sˈnoːp zaˈxoːklali za ˈpoːs pa ˈgər ˈdaːli, dərˈgaːč ˈga ni ˈmoːgu ˈdat ˈgər, da so ˈpọl na ˈwuːəs ˈboːsali. Sˈnoːpje so na ˈwuːəs ˈboːsali. ˈWḙeːnč sˈnoːpo  ˈkup se je ˈrəkwo sˈnoːpje, da so na ˈwuːəs ˈboːsali. ˈTuːə se ˈtuj sˈpọːmnim, ˈsaːmo da ˈpərnas podaˈjaːlnika ˈniːso ˈmẹːli, werˈjẹːtno so ˈgəra oˈkoːwo ˈmẹːli ˈbọl podaˈjaːlnike, šˈtuːə so ˈkər z ˈwiːlami ˈboːsali. Pˈrẹj ˈčaːsix pa so werˈjẹːtno ˈmẹːli pˈra ˈẹːkstra podaˈjaːnike.]
Ⓣ S[Podaˈjaːnik. ˈTuːə je ˈbi ˈtaːk šˈtil, ˈgəre je ˈbi pa ˈtaːk kˈrọːg na šˈtiːlo, šˈtil pa dˈrəč sˈkuːəze ˈtəsti kˈrọːg; ˈaːn ˈma pa je šˈpiːčast ˈbi, si pa ˈnətər  sˈnọp pərˈtiːsno pa ˈgər ˈda, ko so skˈlaːdali.]
~ Ⓘ Praslovansko *dajti dajati je ponavljalni glagol od *dti, sedanjik *dámь ‘dati’ (SNOJ 2009: 95).
Naša spletna stran uporablja piškotke za boljše delovanje strani in vodenje statistike ogledov. Več si lahko preberete tukaj.
se ne strinjam
se strinjam